Cube.ITG liczy na poprawę marży od IV kw., nawet 2-cyfrowej marży netto w 2018 rWarszawa, 25.09.2017 (ISBnews) - Cube.ITG liczy na poprawę marż, które w tym roku osłabły na skutek utraty części kontraktów, już od IV kw. 2017 r. i spodziewa się dwucyfrowej marży netto w 2018 lub 2019 r., poinformował ISBnews prezes Marek Girek.

Prezes wskazał, że na sytuację Cube.ITG w 2017 r. wpłynęły także zmiany właścicielskie i zarządcze, które skutkowały utratą części kontraktów, co przy poniesionych wcześniej kosztach niekorzystnie wpłynęło na marże.

"Czwarty kwartał zapowiada się dużo lepiej, liczymy na zdecydowaną poprawę marży, dążymy do dodatniej dynamiki przychodów w 2017 r. i jednocyfrowej marży zysku netto. Być może w latach 2018-2019 uda nam się wyjść z marżami netto na dwucyfrowy poziom" - powiedział Girek w rozmowie z ISBnews.

Spółka w II kw. rozpoczęła realizację dwóch istotnych kontraktów z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich dla COI i NASK. Kilkuletnie umowy ramowe podpisane z wykonawcami przekraczają 100 mln zł. Cube.ITG chce być beneficjentem umów w jak najwyższym stopniu, przypomniał prezes.

"W II i III kwartale prowadzimy restrukturyzację w grupie, gdzie obniżyliśmy część kosztów stałych, zatrudnienie spadło także o ok. 30%. To w głównej mierze skutek trudnej sytuacji na rynku zamówień publicznych. Widzimy jednak oznaki ożywienia nie tylko w urzędach, ale także w sektorze służby zdrowia, na który liczymy, szczególnie w 2018 r." - wskazał także Girek.

Obecnie spółka oczekuje na ogłoszone na 27 września nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie kolejnej emisji, skierowanej głównie do kontrahentów i części inwestorów. "Dzięki temu oczekujemy dalszej poprawy sytuacji wewnętrznej" - podkreślił prezes.

Planowane na wrześniowe NWZ zmiany w statucie spółki zakładają jedno lub kilka podwyższeń kapitału o kwotę nie wyższą niż 10 mln zł, poprzez emisję nie więcej niż 5 mln szt. akcji kolejnych serii z możliwością wyłączenia prawa poboru. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40 mln zł. Upoważnienie będzie obowiązywać do 30 sierpnia 2020 r.

Zdaniem Girka, niedawna emisja na blisko 20 mln zł poprawiła strukturę bilansu.

Cube.ITG w sierpniu zakończyło prywatną subskrypcję 4,93 mln akcji serii C, z której pozyskała 19,74 mln zł. Jak podała wówczas spółka, środki w dużej części zostały uregulowane w formie potrącenia wierzytelności, dzięki czemu zobowiązania firmy zostały obniżone, wskaźniki finansowe uległy poprawie, a przeznaczeniem części z nich jest także kapitał obrotowy. W emisji wziął udział Marek Girek wraz z podmiotami zobowiązanymi, obejmując ponad 2,07 mln walorów.

"W mojej ocenie, ostatnie spadki kursu są nieuzasadnione i nie wynikają z natury fundamentalnej. Nasza sytuacja poprawia się, a najtrudniejsze miesiące mamy za sobą" - podsumował prezes.

Cube.ITG w ostatnich miesiącach informował o wstępnej umowie sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu, gdzie spodziewa się pozyskać 7,2 mln zł. Drugą oczekiwaną transakcją jest sprzedaż na rzecz ProService Finteco za ok. 5 mln zł. Transakcje są na ukończeniu i będą pokryte środkami pieniężnymi.

Spółka opublikuje wyniki za I poł. br. w piątek, 29 września.

W I kw. 2017 r. Cube.ITG odnotowało 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,59 mln zł wobec 2,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,27 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 25,93 mln zł rok wcześniej.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)