Oferta ZUE na 40,2 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLKWarszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Oferta złożona przez ZUE, warta 40,2 mln zł netto (49,4 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.", podała spółka.

Kryteria oceny ofert w przetargu stanowią: całkowita cena brutto - waga: 60%, termin realizacji - waga: 20%, doświadczenie personelu wykonawcy - waga: 20%.

"Oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 16 miesięcy. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)