MRiRW: Płatności bezpośrednie wyniosą blisko 14,7 mld zł w 2017 r.Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) opracowało projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności, poinformował resort. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld zł i będzie nieco niższa od kwoty ubiegłorocznej wynoszącej ponad 14,8 mld zł, podano również.

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 euro, poinformował resort.

W projektowanych rozporządzeniach stawka za jednolitą płatność obszarową została określona w wysokości 461,55 zł/ha, podano również.

Płatność za zazielenienie wynosi 309,77 zł/ha, płatność dla młodego rolnika 214,82 zł/ha, płatność dodatkowa 177,02 zł/ha, płatność do bydła 291,03 zł/szt., płatność do krów 371,46 zł/szt., płatność do owiec 101,85 zł/szt. płatność do kóz 60,08 zł/szt., płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 606,52 zł/ha, płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 303,26 zł/ha, 386,46 zł/ha, płatność do chmielu 2 198,06 zł/ha, płatność do ziemniaków skrobiowych 1 163,02 zł/ha, płatność do buraków cukrowych 1 563,46 zł/ha, płatność do pomidorów 1 654,30 zł/ha, płatność do truskawek 1 118,75 zł/ha, płatność do lnu 374,86 zł/ha, płatność do konopi włóknistych 303,06 zł/ha, płatność do tytoniu - Virginia 3,82 zł/kg, płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,68 zł/kg.

(ISBnews)