"Pod negatywną presją – zgodnie z obowiązującą korelacją silny dolar = słabszy złoty – pozostaje polska waluta, choć poziom 4,33 stanowi istotną barierę chroniącą notowania EUR/PLN przed nadmierną zwyżką" - napisali w komentarzu analitycy Banku Millennium.

Eksperci mBanku zwracają natomiast uwagę na fundamenty na rynku złotego.

"Umocnienie dolara sprawia, że USD/PLN rośnie obecnie jeszcze szybciej niż EUR/PLN. Podtrzymujemy naszą opinię, że słabość złotego jest obecnie na gruncie fundamentalnym uzasadniona, co wynika przede wszystkim z perspektyw polityki pieniężnej i bardzo płaskiej ścieżki oczekiwanych stóp procentowych w Polsce. Dopóki RPP się +nie odblokuje+, dysparytet stóp proc. będzie oddziaływał negatywnie na złotego, a waluta będzie wrażliwa na epizody wzrostu stóp procentowych na rynkach globalnych" - twierdzą analitycy mBanku.

Oczekiwania odnośnie ewentualnej zmiany retoryki przez Radę Polityki Pieniężnej formułuje również Monika Kurtek z Banku Pocztowego.

"Ponownie spadł kurs EUR/USD, który znajduje się już w okolicach 1,17 i nie można wykluczyć, że znajdzie się jeszcze niżej. Kurs EUR/PLN utrzymuje się w przedziale 4,30-4,32 i raczej dziś poza tym przedziałem się nie znajdzie. Wpływ na notowania PLN może mieć ewentualnie RPP, która rozpoczyna dziś posiedzenie w sprawie stóp procentowych, ale decyzja w tej sprawie oraz komunikat opublikowane zostaną jutro" - napisała w nocie główna ekonomistka Banku.

Komunikat po dwudniowym - decyzyjnym - posiedzeniu RPP zostanie opublikowany w środę o godz. 16.00.

RYNEK DŁUGU

"Dziś spodziewamy się niewielkiego spadku cen krajowego długu, czemu sprzyjać powinien brak publikacji ważniejszych danych i niepewność dotycząca sytuacji w Europie" - prognozują analitycy BZ WBK.

"W kolejnych dniach rynek będzie koncentrował swoją uwagę na danych z rynku pracy z USA, które naszym zdaniem mają szansę zaskoczyć pozytywnie. Sądzimy, że taki scenariusz będzie sprzyjał wzrostowi dochodowości na długim końcu krzywej" - dodają.

Również w opinii Arkadiusza Trzciołka z DM PKO BP rentowności SPW mogą kierować się w górę.

"Na polskim rynku głównym wydarzeniem poniedziałkowej sesji była publikacja indeksu PMI za wrzesień, który wzrósł do 53,7, powyżej oczekiwanych 53,2 (poprzednio 52,5). Solidne dane wspierają oczekiwania na silny wzrost PKB w trzecim kwartale tego roku, co powinno również przemawiać za dalszym przesunięciem się w górę krzywej polskich skarbowych papierów wartościowych" - napisał Trzciołek.

"Z kolei presję na wzrost krótkiego końca krzywej dochodowości wywierają dane inflacyjne (wrześniowy szybki szacunek pokazał CPI na poziomie 2,2 proc. rdr), co może również wpływać na retorykę RPP podczas środowej konferencji prasowej" - dodał analityk.

wtorek poniedziałek poniedziałek
9.40 16.00 9.20
EUR/PLN 4,3066 4,314 4,3089
USD/PLN 3,6699 3,6743 3,6672
CHF/PLN 3,7583 3,7821 3,7759
EUR/USD 1,1735 1,1741 1,175
DS1019 1,74 1,74 1,74
WS0922 2,68 2,68 2,71
DS0727 3,36 3,36 3,38

Hubert Bigdowski (PAP Biznes)