GUS: Wynik finansowy mikrofirm nie zmienił się r: r i wyniósł 124,9 mld zł w 2016Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Wynik finansowy przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw) w 2016 r. ukształtował się na tym samym poziomie co w roku poprzednim - 124,9 mld zł i był o 34,7% wyższy niż w roku 2010, podał Główny Urząd Statystyczny.

"W 2016 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2 004 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 5,2% w skali roku oraz o 16,8% w stosunku do roku 2010. Przychody badanej zbiorowości zwiększyły się o 7,1% r/r (w latach 2010-2016 wzrosły o 37,4%), a liczba pracujących wzrosła o 5,1% r/r (w latach 2010-2016 o 13,7%), tj. o 193,0 tys. osób" - czytamy w komunikacie.

W grupie mikroprzedsiębiorstw dominowały firmy należące do osób fizycznych (90,5%, tj. 1 814,4 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 9,5% (189,7 tys. podmiotów), podano również.

Największy odsetek w mikro-przedsiębiorstwach stanowiły jednostki z sektora handel i naprawa pojazdów samochodowych (24%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,2%).

"W 2016 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób uzyskały 1 045,8 mld zł przychodów (co oznacza 7,1% wzrostu w skali roku). Najwyższy udział w przychodach miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (41,3%), przy czym w stosunku do roku 2010 zaobserwowano spadek tego udziału o 3,8 pkt proc. W tym samym okresie zmniejszył się również udział przedsiębiorstw budowlanych w generowaniu przychodów podmiotów najmniejszych - o 1,6 pkt proc., do 10,5% w roku 2016" - czytamy dalej.

W 2016 r. nastąpił wzrost o 5,1% liczy osób pracujących względem 2015 roku. W mikroprzedsiębiorstwach pracowało 3957,2 tys. osób, tj. o 193,0 tys. więcej niż w 2015 roku.

(ISBmews)