Oferta ZUE najkorzystniejsza na prace na linii do Zakopanego za 330,1 mln złWarszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Oferta ZUE została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane", podała spółka.

"Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło w dniu 20 czerwca 2017 r. Oferta spółki, biorąc pod uwagę cenę ofertową w przetargu, zajęła 2. miejsce. Po analizie złożonych ofert w przetargu, z uwzględnieniem wszystkich kryteriów przez zamawiającego oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza" - czytamy w komunikacie.

Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 330,1 mln zł. Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 42 miesiące, podano także.

"Kryteria oceny ofert stanowią: 1) Całkowita cena brutto - waga: 60%, 2) Doświadczenie personelu wykonawcy - waga: 20%, 3) Termin realizacji – waga: 20%." - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)