Synektik otrzymał 1,92 mln zł dofinansowania dla projektu Platforma EvolutionWarszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Synektik otrzymał 1,92 mln zł dofinansowania w projekcie pt. "Platforma Evolution odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, podała spółka. Planowany okres realizacji to 01.07.2017 – 31.12.2018 r.

"Całkowita wartość projektu wynosi 3 023 971,2 zł, a wydatki kwalifikowane to 2 985 000 zł. Kwota dofinansowania tego projektu z RPO WM 2014-2020 wynosi 1 916 187,5 zł tj. 64,19% całkowitej wartości projektu. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na prace badawcze w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań IT, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu docelowej Platformy Evolution" - czytamy w komunikacie.

Powyższy projekt ma charakter badawczo-rozwojowy, a jego celem jest stworzenie narzędzia internetowego integrującego rezultaty trzech kierunków badań tj.: "Inteligentne systemy zarządzania", "Nowoczesne usługi dla biznesu" i "Wysoka jakość życia", podano także.

"Powyższa informacja została uznana przez zarząd Synektik SA za istotną, ponieważ rozwój Platformy Evolution jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju zawartych w Strategii rozwoju grupy kapitałowej w latach 2017-2021" - podsumowano w komunikacie.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)