"Prognoza dla Polski została podwyższona (do 3,8 proc. w 2017 r. i 3,3 proc. w 2018 r.) ze względu na lepszy od oczekiwań wzrost w pierwszej połowie 2017 r. i oczekiwane przyspieszenie w realizacji projektów współfinansowanych przez UE" - napisano w raporcie.

Autorzy raportu zmienili również szacunki średniorocznej inflacji w tym roku, ma ona wynieść 1,9 proc. wobec prognozy 2,3 proc. z kwietnia. Przewidywania na 2018 r. pozostały bez zmian na poziomie 2,3 proc.

MFW przewiduje również, że inflacja na koniec 2017 r. wyniesie 1,9 proc., a na koniec 2018 r. 2,6 proc., czyli odpowiednio o 0,4 pkt. proc. niżej i 0,2 pkt. proc. wyżej niż w prognozach kwietniowych.

Poniżej zestawienie październikowych i kwietniowych prognoz MFW dla Polski:

październik '17 kwiecień '17
dane w proc. 2017 2018 2017 2018
dynamika PKB 3,8 3,3 3,4 3,2
inflacja średnioroczna 1,9 2,3 2,3 2,3
inflacja eop 1,9 2,6 2,3 2,4
saldo C/A w proc. PKB -1 -1,2 -1,7 -1,8
stopa bezrobocia 4,8 4 5,5 5,3

MFW zaznacza, że prognozowana stopa bezrobocia może się różnić od tej według definicji krajowej.

>>> Polecamy: Na pakiecie paliwowym zyskały największe firmy. Ubyło i oszustów, i uczciwych