Według ich prognoz wydatki na import wzrosną o 5,9 proc. do 18,3 mld euro, wobec czego nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi szacują na 8,0 mld euro, wobec 7,0 mld euro w 2016 r.

Eksperci Instytutu przewidują, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych ogółem w pierwszej połowie 2018 r. może osiągnąć około 13,5 mld euro i być o 5,2 proc. większa od wartości z pierwszej połowy 2017 r. Wydatki na import wzrosną o 1,0 proc. do 9,3 mld euro, a nadwyżka obrotów może ukształtować się na poziomie 4,2 mld euro, wobec 3,6 mld euro w analogicznym okresie 2017 r. (PAP Biznes)