Porównanie październikowych i lipcowych prognoz S&P wybranych wskaźników makroekonomicznych w tabeli poniżej.

rok 2017 2018 2019 2020
prognoza nowa stara nowa stara nowa stara nowa stara
PKB (realny w proc.) 4,2 3,6 3,8 3,1 3,5 3,0 3,0 2,9
Deficyt sektora finansów publ. (proc. PKB) 2,6 3,0 2,8 3,0 2,5 2,9 2,5 2,8
Dług netto sektora finansów publ. (proc. PKB) 50,6 51,2 50,6 51,7 50,3 52,0 50,3 52,3
CPI (proc.) 1,8 1,8 2,5 2,0 3,5 2,1 3,0 2,1

O rewizji prognoz na lata 2017-18 S&P poinformowała w raporcie z 4. października.

W kwietniu agencja S&P potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na poziomie "BBB+/A-2" z perspektywą stabilną.

Najbliższa rewizja ratingu Polski przez S&P zaplanowana jest na najbliższy piątek 20. października.

>>> Czytaj też: Austrii po wyborach bliżej do Polski i Węgier? Gorąca dyskusja w niemieckich mediach