W kolejnym roku popyt na stal wzrośnie w krajach UE o 1,4 proc., zaś na całym świecie o 1,6 proc. (PAP Biznes)