Według informacji BGK, do tej pory z programu gwarancji de minimis skorzystało 129.841 przedsiębiorstw. Program działa od marca 2013 roku.

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Zgodnie z nią powołany zostanie Krajowy Fundusz Gwarancyjny, który zostanie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki z KFG będą przeznaczane na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem przez BGK poręczeń i gwarancji stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis na rzecz mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm. (PAP Biznes)