Według GUS 7,0 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne jako zbyt duże, 78,4 proc. jako wystarczające, a 14,6 proc. jako zbyt małe.

Przed rokiem odpowiednio: 13,6 proc., 75,6 proc. i 10,8 proc. (PAP Biznes)