GUS poinformował też, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. wyniósł 2,5 proc. PKB. Dług sektora finansów publicznych wyniósł natomiast w 2016 r. 54,1 proc. PKB. W kwietniu GUS podał, że deficyt sektora w 2016 r. wyniósł 2,4 proc. PKB, a dług 54,4 proc. PKB.

Jak napisano w poniedziałkowym komunikacie Urzędu, zanotowano większy pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego +0,7 pkt. proc. (wobec +0,3 pkt. proc.); zmniejszył się pozytywny wpływ popytu krajowego +2,2 pkt. proc. (wobec +2,4 pkt. proc.).

Prezentowane dane o produkcie krajowym brutto i jego elementach zostały zrewidowane w stosunku od publikowanych 21 kwietnia.

Uwzględniają one pełniejsze roczne informacje o wynikach dla całego roku 2016 dotyczących finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług, opracowania wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby tzw. październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora w oparciu o ostateczne dane źródłowe dla 2016 roku oraz wykorzystania dostępnych w tym czasie danych ze źródeł administracyjnych i przeklasyfikowanie kolejnych jednostek publicznych do sektora instytucji rządowych i samorządowych, począwszy od danych za 2010 rok.

Dług sektora finansów publicznych

Deficyt sektora w '16 wyniósł 2,5 proc. PKB; a dług 54,1 proc. PKB - GUS

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. wyniósł 2,5 proc. PKB - podał w poniedziałek GUS. Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2016 r. 54,1 proc. PKB.

W kwietniu GUS podał, że deficyt sektora w 2016 r. wyniósł 2,4 proc. PKB, a dług 54,4 proc. PKB.

>>> Polecamy: Tysiące osób z zaniżonymi emeryturami. Powód? ZUS nie uznaje niektórych potwierdzeń zarobków