Przychody AmRestu wzrosły o 17,1% r: r do 1 356 mln zł w III kw. br.Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Przychody Grupy AmRest wyniosły 1 356 mln zł w III kw. 2017 r., co oznacza, wzrost o 17,1% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 18%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Na dynamikę sprzedaży Grupy w III kw. 2017 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci 15 restauracji KFC w Niemczech nabytych 1 marca 2017 r., sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 r., sieci Pizza Hut w Niemczech w dniu 31 lipca 2017 r. oraz spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 r. (łącznie 51 mln zł przychodów w III kw. 2017). Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody Grupy w III kw. 2017 wzrosły o 12,7%" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w III kw. 686 mln zł, co stanowi wzrost o 17,1% w porównaniu do III kw. 2016. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 16,9%.

Przychody dywizji rosyjskiej w III kw. 2017 wyniosły 141 mln zł i były o 12,5% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 10,2% w porównaniu do III kw. 2016.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w III kw. br. kształtowała się na poziomie 447 mln zł i była o 19% wyższa r/r. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 21,3%.

Przychody z rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w III kw. 247 mln zł i były o 14,4% wyższe r/r. W walucie lokalnej dynamika wyniosła 16,7%.

Przychody na rynku chińskim w III kw. osiągnęły poziom 68 mln zł i były o 15,2% wyższe r/r (wzrost o 23,6% w walutach lokalnych).

Przychody segmentu Unallocated w III kw. 2017 wyniosły 14 mln zł i były o 18,3% wyższe, niż przed rokiem.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)