W uchwale dotyczącej ustawy o podatku VAT Rada oceniła, że po zmianach publiczny rejestr może się stać ważnym i skutecznym narzędziem weryfikacji kontrahenta - czy jego konto jest w publicznym wykazie płatników VAT. Pracodawcy i związkowcy chcą jednak, by dla przedsiębiorcy odbyło się to najniższym kosztem, albo bez takich kosztów - by przed każdym przelewem bezpłatnie można było weryfikować rachunek sprzedawcy za pomocą programu komputerowego przekazanego przez administrację.

RDS zwróciła też uwagę, że część operacji nie jest gotówkowa, bo zakłada np. kompensatę roszczeń. Błędem ustawy jest nieobjęcie nią podmiotów zagranicznych zarejestrowanych w Polsce - oceniła Rada. RDS chciałaby też, żeby rejestr był aktualizowany raz na dobę, jednak nie w ciągu dnia, tylko w nocy - o północy.

To stanowisko do rządowego projektu zmian w ustawie o podatku VAT, które zostało przyjęte przez Radę Ministrów 20 września.

Rada przyjęła negatywna opinię w sprawie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Zdaniem Rady ustawa powołująca PIBŻ jest szkodliwa dla pracowników i pracodawców, a tempo i zakres wprowadzanych zmian grozi chaosem i może wpłynąć negatywnie na eksport polskiej żywności.

Rząd przygotował projekt uchwały o powstaniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz przepisy wprowadzające ją i przesłał do Sejmu pod koniec czerwca. Sejm jeszcze nie podjął prac nad zmianami zakładającymi m.in. połączenie w PIBŻ: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Handlowej oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Rada podjęła pozytywne stanowisko strony pracowników i pracodawców, dotyczące Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych oraz rekomendację dla zmian w systemie finansowania kształcenia osób niepełnosprawnych.

Według Rady obecnie nie ma żadnych preferencji dla kształcenia niepełnosprawnych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Rada przedstawiła własne propozycje zapisów ustawowych w tej sprawie proponując, by dotacja do kursów w przypadku niepełnosprawnych była wypłacana przy siedmioosobowej grupie, a nie jak obecnie 20 osobowej grupie wszystkich kursantów.

W poniedziałek podczas obrad z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy rada zapoznała się z przygotowanym przez niego projektem zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. z udziałem premier Beaty Szydło i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła omawiano też sytuację w służbie zdrowia.

Od poniedziałku szefową RDS w miejsce prezydent Konfederacji Lewiatan jest minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski

edytor: Anna Małecka

ago/ malk/