W porównaniu z końcem 2014 roku liczba osób korzystających ze schronienia w Niemczech była wyższa o 851 tys., czyli o 113 proc. - czytamy w komunikacie Destatis w Wiesbaden.

Oprócz Syryjczyków status osoby chronionej dostawali najczęściej migranci z Afganistanu (191 tys.) i Iraku (156 tys.).

Kategoria osób chronionych obejmuje różne grupy migrantów. Są wśród nich m.in. osoby oczekujące na decyzję o azylu (573 tys.) i uchodźcy, którym nie przysługuje azyl, gdyż nie byli prześladowani jako osoby indywidualne, lecz otrzymały status ochronny, w większości na czas ograniczony (872 tys.). W tej sytuacji znajduje się większość imigrantów z Syrii, którzy uciekli przed wojną domową w ich kraju.

Z danych opublikowanych przez Destatis wynika, że w przypadku 158 tys. osób wnioski o azyl zostały odrzucone. 75 proc. osób należących do tej kategorii (118 tys.) uznano za osoby tolerowane, co oznacza, że na razie mogą pozostać w Niemczech. 39 tys. obcokrajowców powinno opuścić Niemcy, w tym 28 tys. w trybie pilnym.

64 proc. osób korzystających z ochrony w Niemczech to mężczyźni. Ich przeciętny wiek - 29,4 roku - jest znacznie niższy niż przeciętna dla niemieckiego społeczeństwa, wynosząca 44,2 lata.

Z Berlina Jacek Lepiarz (PAP)