Zysk operacyjny wyniósł 2,48 mln zł wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,33 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 35,91 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 6,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 9,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 129,87 mln zł w porównaniu z 106,78 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż grupy kapitałowej Bytom za okres trzech kwartałów 2017 roku była wyższa o 20% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co jest wynikiem wzrostu sieci sklepów detalicznych. Ponadto sprzedaż zrealizowana w salonach, które funkcjonowały zarówno w okresie 01.01- 30.09.2017 roku jak i 01.01-30.09.2016 r. (sklepy porównywalne) również wzrosła w raportowanym okresie (o 9%)" - czytamy w raporcie

Według spółki wzrost kosztów sprzedaży jest wynikiem rozwoju sieci detalicznej pod marką Bytom.

"Należy zwrócić uwagę na to, iż koszty sieci detalicznej (koszty związane bezpośrednio ze sklepami, jak czynsze, wynagrodzenia, amortyzacja oraz inne) utrzymały się na poziomie zeszłego roku. Jest to kolejny rok, kiedy koszty funkcjonowania sklepów nie ulegają tendencjom wzrostowym" - podano także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 4,86 mln zł wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Bytom S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod Marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)