"To efekt mniejszego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 3 i 6 po remontach 'średnich' i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym" - czytamy w komunikacie.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 8,26 TWh i spadła o 1% r/r. Większe obciążenie remontowe Elektrowni Dolna Odra zostało w raportowanym okresie zrekompensowane wzrostem produkcji w Elektrowni Opole.

"Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 21% r/r osiągając wartość 0,85 TWh i jest to wynik sprzyjających warunków pogodowych" – czytamy dalej.

Wolumen produkcji z gazu wzrósł o 13% i wyniósł 1,69 TWh. Na wynik ten wpłynęło przekazanie do eksploatacji w styczniu 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów, podano także.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po trzech kwartałach 26,2 TWh wobec 25,43 TWh rok wcześniej.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)