Poniżej wyniki handlu zagranicznego w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku:

wartość zmiana (proc.)
mln EUR
saldo handlu zagranicznego 1.860,6
eksport 149.633,8 9,8
import 147.773,2 10,9
mln USD
saldo handlu zagranicznego 2.040,8
eksport 164.269,9 8,1
import 162.229,1 9,1

(PAP Biznes)