Biomed-Lublin ma umowy z 5 inwestorami ws. objęcia 1,85 mln akcji serii MWarszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Biomed – Lublin zawarł z pięcioma inwestorami umowy objęcia 1 850 000 akcji na okaziciela serii M po 1,07 zł za akcję, tj. łącznie za 1 979 500 zł, podała spółka.

"Zawarcie umów objęcia akcji było konsekwencją przyjęcia oferty spółki przez inwestorów i wpłacenia przez nich całego wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych akcji przed zawarciem umów" - czytamy w komunikacie.

Realizacja umów oznacza dokapitalizowanie spółki odpowiadające jej bieżącym potrzebom gotówkowym. Pozwala również na zwiększenie wolumenu sprzedaży, dzięki zasileniu kapitału obrotowego oraz na przeprowadzenie niezbędnych dla realizacji strategii inwestycji rozwojowych, podano także.

Spółka podała, że zarząd rozpoczął proces mający na celu wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Pod koniec października zarząd Biomedu-Lublin podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego do kwoty 5 335 581 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela. Podwyższenie kapitału odbędzie się w drodze emisji akcji serii M i N. W uchwale ustalono cenę emisyjną nowych akcji serii M i N na kwotę 1,07 zł za jedną akcję serii M i N, płatną w całości do 15 listopada 2017 r. - w odniesieniu do 1 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz płatną do 31 października 2017 r. - w odniesieniu do 1 900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed-Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.

(ISBnews)