BGK do końca września wypłacił 31,67 mld zł, do sierpnia zrealizował płatności na kwotę 29,66 mld zł, do końca lipca na kwotę 27,26 mld zł, do końca czerwca na kwotę 24,9 mld zł, do końca maja na kwotę 22,798 mld zł, do końca kwietnia wypłacił 21,4 mld zł, a do końca marca 20,2 mld zł.

Minister Finansów przekazuje na rachunki w BGK środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej na rzecz agencji płatniczych.

Według informacji Ministerstwa Rozwoju, do 12 listopada 2017 roku podpisano z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 143,2 mld zł. (PAP Biznes)