Zysk netto Wieltonu wzrósł r: r do 14,77 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Wielton odnotował 14,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 12,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,04 mln zł wobec 21,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 386,83 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 315,8 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 43,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 177,65 mln zł w porównaniu z 867,57 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od stycznia do września 2017 roku Grupa Wielton sprzedała 11 327 szt. naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Jest to wynik konsolidujący sprzedaż do klientów w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Cardi, Fruehauf oraz Langendorf. W porównaniu z wolumenem 9 717 szt. sprzedanych rok wcześniej oznacza to wzrost o blisko 17% w ujęciu r/r. Globalna sprzedaż Grupy Wielton z wyłączeniem Fruehauf i Langendorf wyniosła w omawianym okresie 7 373 szt., blisko 17% więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016. Udział polskiego rynku w sprzedaży spółki wyniósł 48% i zamknął się wynikiem 3 516 szt. Sprzedaż zagraniczna w Grupie Wielton w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku (w tym Fruehauf i Langendorf) stanowi 69% ogólnego wyniku. Wolumen 7 811 szt. (w analogicznym okresie roku poprzedniego wolumen sprzedaży wynosił 6 143 szt.) wynika w istotnym stopniu z dobrych wyników Grupy na rynku francuskim, włoskim i w Rosji" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż francuskiej spółki Fruehauf, wchodzącej w skład grupy wyniosła 3 780 szt. i była wyższa o blisko 11% w porównaniu z 3 407 szt., sprzedanych w analogicznym okresie 2016 roku; sprzedaż włoskiej spółki Viberti Rimorchi s.r.l., wchodzącej w skład Grupy wyniosła 660 szt. (w analogicznym okresie roku poprzedniego wolumen sprzedaży wynosił 492 szt.); sprzedaż (w okresie sierpień i wrzesień 2017 roku) niemieckiej spółki Langendorf, wchodzącej w skład grupy wyniosła 174 szt; dobra koniunktura oraz działania grupy na rynku rosyjskim przełożyły się na sprzedaż 1 277 szt. produktów na tym rynku. Wynik ten jest znacznie wyższy w porównaniu z rokiem 2016, kiedy sprzedano 348 szt, podano także.

"EBIT grupy za trzy kwartały 2017 roku wyniósł 65,6 mln zł. Marża EBIT wyniosła 5,6% wobec 7,7% za analogiczny okres 2016 roku. Obniżenie stopy marży było następstwem wzrostu kosztów materiałów oraz wynagrodzeń. Istotne znaczenie, z uwagi na pozycję eksportera spółki oraz walutę funkcjonalną w zachodnioeuropejskich spółkach zależnych, miała również aprecjacja złotego w pierwszym półroczu. Wyższe koszty sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim były następstwem zwiększonych obrotów na rynku rosyjskim a co za tym idzie kosztami transportu. [...] Wynik netto grupy za okres od stycznia do września 2017 roku wyniósł 47,3 mln zł (spadek o 0,4% r/r) w tym przypadający dla jednostki dominującej 43,4 mln zł. W relacji r/r nastąpił spadek zysku netto przypadający jednostce dominującej o 2,9%" - czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 34,81 mln zł wobec 36,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 198 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)