Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec października wyniósł 95.099 mln euro. (PAP Biznes)