"Pierwsza z umów (umowa I) dotyczy realizacji inwestycji pn. 'Rozbudowa dróg krajowych nr 65 i 66 w podziale na 3 części: Część 2 - Rozbudowa drogi krajowej Nnr 66 na odc. Podbiele – Suchowolce'" – czytamy w komunikacie.

Wynagrodzenie konsorcjum za realizację umowy I wynosi ok. 54,8 mln zł netto, przy czym wynagrodzenie Unibepu wyniesie ok. 52,5 mln zł netto.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na IV kw. 2019 r.

"Kolejna z umów (umowa II) dotyczy realizacji inwestycji pn. 'Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Suchowolce - Kleszczele - projektuj i buduj'" – czytamy dalej.

Wynagrodzenie konsorcjum za realizację umowy II wynosi ok. 13,6 mln zł netto, w tym wynagrodzenie Unibepu wyniesie ok. 13,1 mln zł netto.

Zakończenie realizacji tej inwestycji także zaplanowane jest na IV kw. 2019 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,25 mld zł w 2016 r.