Wstępnie spodziewano się wzrostu PKB kdk o 0,8 proc., po wzroście w II kw. o 0,6 proc.

W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w III kwartale o 2,8 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 2,8 proc., po wzroście w II kw. o 2,3 proc.

Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł w III kwartale o 2,3 proc. rdr po wzroście w II kw. o 1,0 proc. Tu oczekiwano wstępnie +2,3 proc.