W samym tylko październiku przeładowano 6,9 mln ton ładunków, tj. o 8,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Znacznie wzrosła wielkość ładunków masowych ciekłych – o 25,9 proc. (wobec nieznacznego wzrostu przed rokiem), w tym przeładunków ropy naftowej – o 20,8 proc. (po spadku przed rokiem). Masa przeładunków kontenerów zwiększyła się o 23,2 proc., ładunków tocznych – o 11,2 proc., a pozostałych drobnicowych – o 3,2 proc.

Spadek masy przeładunków notowano natomiast w ładunkach masowych suchych – o 10,4 proc.

Jak informuje GUS, w październiku tego roku zwiększyła masa przeładunków w portach: Police(o 64,3 proc. do 0,1 mln ton, po głębokim spadku przed rokiem), Gdańsk (o 20,5 proc. do 3,2 mln ton) oraz Gdynia (o 6,9 proc. do 1,6 mln ton).

Wielkość przeładunków obniżyła się natomiast w Świnoujściu (o 4 proc. do 1,2 mln ton) oraz w Szczecinie (o 16,2 proc. do 0,7 mln ton).(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Marek Michałowski