"W kolejnych dniach spodziewamy się prób przełamania 4,20 przez EUR/PLN. Uważamy jednak, że spadek kursu zatrzyma się w tych okolicach. Komentarze z RPP powinny gasić rynkowe oczekiwania na podwyżki stóp NBP, a ew. korekta na EUR/USD może dodatkowo skłaniać do realizacji zysków na aktywach naszego regionu" - ocenili we wtorkowym raporcie ekonomiści ING.

"Wg naszych szacunków złoty jest w obszarze przewartościowania na tle niektórych walut regionu (szczególnie forinta węgierskiego), ale polityka banku centralnego Węgier nie wskazuje, aby do korekty miało dojść w najbliższym czasie" - dodali.

Na krajowym rynku długu eksperci ING spodziewają się stabilizacji dochodowości papierów SPW o dłuższym terminie wykupu, nie wykluczają jednak wzrostów rentowności w ślad za rynkami bazowymi.

"W naszej ocenie zbliżający się przetarg zamiany utrzyma dochodowości krajowych papierów na długim końcu i środku krzywej blisko obecnych poziomów. Aukcja może mieć teoretycznie nieograniczoną skalę, a przy obecnych poziomach wycen Ministerstwo będzie prawdopodobnie starać się przerolować jak największą ilość zapadającego w przyszłym roku długu. Dodatkowym ryzykiem dla POLGBs jest sytuacja na rynkach bazowych – uważamy, że krótko i średnioterminowo prawdopodobne jest osłabienie papierów" - napisali.

Z kolei - zdaniem ekonomistów - papiery o krótkim terminie wykupu mogą jeszcze zyskiwać.

"Krótkie obligacje krajowe mogą jednak nadal zyskiwać, mimo prawdopodobnego wzrostu stawek IRS (podniesieniu się stawek swap mogą sprzyjać m.in. najbliższe dane o inflacji w Polsce). Możliwość zakupów papierów w tym segmencie na rynku pierwotnym została już wyczerpana (w tym roku nie ma już regularnych przetargów, jedynie aukcja zamiany, na której nabywane są na ogół długie instrumenty), a popyt ze strony krajowego sektora finansowego pozostaje sztywny (w przeciwieństwie do bonów NBP nie są one objęte podatkiem bankowym)" - napisali.

wtorek wtorek poniedziałek
15.30 9.45 16.00
EUR/PLN 4,2025 4,206 4,2024
USD/PLN 3,5362 3,531 3,5212
CHF/PLN 3,5992 3,5986 3,5908
EUR/USD 1,1884 1,1911 1,1935
DS1019 1,54 1,54 1,54
PS0123 2,67 2,7 -
DS0727 3,31 3,33 3,33

Patrycja Sikora (PAP Biznes)