BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28.11.2017 r. dokonała spłaty pożyczki udzielonej przez akcjonariusza Spółki - Uniapek S.A. z siedzibą w Warszawie. O zawarciu umowy pożyczki na kwotę 13.750.000,00 EUR Spółka informowała raportem bieżącym (RB 2016/54) z 25.11.2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1