Analitycy spodziewali się wzrostu PKB USA w III kw. o 3,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

Pierwsze wyliczenie wskazywało, że gospodarka Stanów Zjednoczonych wzrosła o 3,0 proc. SAAR kdk w III kw.

W drugim kwartale 2017 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 3,1 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła o 2,3 proc. w III kwartale (3,3 proc. w II kw.). Oczekiwano 2,5 proc., wobec 2,4 proc. w I wyliczeniu.

Bazowy deflator PCE wyniósł w III kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 1,4 proc., o 0,1 pkt. proc. powyżej oczekiwań, wobec 1,3 proc. w pierwszym wyliczeniu. W II kwartale wskaźnik wyniósł 0,9 proc.

Deflator PCE jest preferowaną przez amerykańską Rezerwę Federalną miarą inflacji.