"PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,9% w porównaniu z III kwartałem 2016 r. To oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,2 pkt proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem" - czytamy w komunikacie. 

W III kwartale 2017 r. Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem (wg szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu wyniósł 1,1%) i był wyższy niż przed rokiem o 5,2% (wobec 5% wg szybkiego szacunku), podał także GUS

PKB, źródło: GUS

PKB, źródło: GUS

źródło: Materiały Prasowe

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w III kw. 2017 r. popyt krajowy wzrósł o 3,9% wobec wzrostu o 5,5% w II kw. 2017 r.

Spożycie ogółem w III kw. br. wzrosło o 4,1% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,8%, publiczne - o 1,9% (w II kw. 2017 r. wzrost odpowiednio: +4,2%, +4,9%, +2,1%), podał też Urząd. 

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,3% w III kw. 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,3% (wobec wzrostu akumulacji o 11,6% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 0,9% - po rewizji - kwartał wcześniej). 

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 7,6% w III kw. 2017 r (wobec 3,1% wzrostu w II kw. 2017 r.), zaś import wzrósł o 5,7% w III kw. 2017 r (wobec 6% wzrostu w II kw. 2017 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,8% wobec wzrostu o 3,7% w II kw. 2017 r. 

Dynamika realna PKB, źródło: GUS

Dynamika realna PKB, źródło: GUS

źródło: Materiały Prasowe

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB spadł do 3,8 pkt w III kw. 2017 r.

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego w III kw. br. wyniósł 3,8 pkt wobec 5,3 pkt kwartał wcześniej, natomiast wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni i wyniósł+0,6 pkt proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,8 pkt proc. (wobec +5,3 pkt proc. w II kwartale 2017 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,2 pkt proc. (wobec +3,3 pkt proc. w II kwartale 2017 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,9 pkt proc. oraz spożycia publicznego +0,3 pkt proc. (odpowiednio w II kwartale 2017 r.: +2,9 pkt proc. i +0,4 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

"W III kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni (+0,6 pkt proc.) co, przy neutralnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych, przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,6 pkt proc. (wobec +2 pkt proc. w II kwartale 2017 r.). W III kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +1,1 pkt proc. wobec -1,3 pkt proc. w II kwartale 2017 r." - czytamy dalej.

Urząd zwrócił uwagę, że w III kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 3,9% i był niższy od notowanego w II kwartale 2017 r. (wzrost o 5,5%). Wpłynął na to niższy niż w II kwartale 2017 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 3,3% (wobec 11,6% w II kwartale 2017 r.) oraz zbliżony do notowanego w II kwartale br., wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 4,1% (wobec 4,2% w II kwartale 2017 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,8% w skali roku i było nieznacznie niższe niż w II kwartale 2017 r. (wzrost o 4,9%). Na dodatnie tempo wzrostu akumulacji brutto w III kwartale br. wpłynął wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 3,3% i wzrost rzeczowych środków obrotowych.

GUS poinformował dziś, że Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Według szybkiego szacunku opublikowanego 14 listopada 2017 r., wzrost w III kw. w tym ujęciu wyniósł 4,7% r/r.

W III kwartale 2017 r. Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem (wg szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu wyniósł 1,1%) i był wyższy niż przed rokiem o 5,2% (wobec 5% wg szybkiego szacunku), podał także GUS.

>>> Czytaj też: Rząd pójdzie na rękę bankom. Split payment w VAT wystartuje dopiero latem