MF w projekcie budżetu na 2018 rok zapisało w tym roku dochody z tego tytułu na poziomie 1.769,96 mln zł wobec 2.440,6 mln zł planowanych pierwotnie.

MF podało, że zgodnie z nową polityką rządu, zyski ze spółek mają być przeznaczane na realizację programów inwestycyjnych, a nie na wypłatę dywidendy. (PAP Biznes)