MF, po noweli budżetu prognozował w 2017 r. wydatki na poziomie 19,49 mld zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych po październiku wyniosły 4,5 mld zł (33,7 proc. planu). Po wrześniu wynosiły 3,7 mld zł, czyli 27,7 proc. planu. (PAP Biznes)