"Zakładamy, iż po kilkudniowym osłabieniu, złoty powróci poniżej 4,20/EUR" - napisali w porannym raporcie analitycy Banku Pekao.

"Aktualnie kurs porusza się w przedziale 4,2050-4,2100/EUR i pozostanie pod wpływem m.in. zmian na wykresie EUR/USD" - dodali.

Według ekspertów z Raiffeisen Polbank, w poniedziałek zakresem wahań dla eurozłotego jest przedział 4,1930-4,21.

"EUR/PLN powinien pozostawać w tym tygodniu głównie pod wpływem nastawienia inwestorów do rynków rozwijających się i naszego regionu" - napisali.

Wydarzeniem w tym tygodniu będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych oraz komunikat po posiedzeniu zaplanowany na wtorek na godz. 16.00

"Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w tym tygodniu niemal na pewno nie przyniesie zmian kosztu pieniądza, jednak i tak może być najciekawszym w ostatnich miesiącach. Przy inflacji CPI przekraczającej stopę procentową aż o 1 pkt proc. coraz trudniej może być o twarde argumenty przemawiające za stabilizacją stop procentowych" - napisali analitycy Raiffeisen Polbank.

RPP MOŻE TWORZYĆ PRESJĘ NA WZROST DOCHODOWOŚCI NA KRÓTKIM KOŃCU

"Na rynku stopy procentowej ostatni tydzień przyniósł wyraźny wzrost rentowności krótkoterminowych papierów skarbowych sięgający w zależności od serii 5-11 pb, a także stabilizację notowań na dłuższym końcu krzywej. W efekcie doszło do wypłaszczenia się krzywej" - napisał w porannej nocie Mirosław Budzicki z PKO BP.

"Najważniejszym wydarzeniem na krajowym rynku w najbliższych dniach będzie posiedzenie RPP (4-5 grudnia). Chociaż trudno spodziewać się przełomu, to jednak prawdopodobne dalsze lekkie zaostrzenie retoryki przez Radę może tworzyć presję na wzrost krótkiego końca krzywej dochodowości" - dodał.

Zdaniem ekspertów z Banku Pekao, w najbliższych dniach rentowności krajowych SPW będą się wahać w przedziałach: 1,60-1,70 proc. (dla obligacji 2-letnich), 2,75-2,85 proc. (dla 5-letnich) oraz 3,30-3,45 proc. (dla 10-letnich)"

pon pt pt
9.35 15.40 9.30
EUR/PLN 4,2077 4,2087 4,2065
USD/PLN 3,5451 3,5468 3,5262
CHF/PLN 3,6063 3,599 3,5858
EUR/USD 1,1868 1,1866 1,1929
DS1019 1,63 1,62 1,6
PS0123 2,75 2,75 2,75
DS0727 3,33 3,32 3,34

Anna Unton (PAP Biznes)