Wcześniej szacowano, że PKB kdk wzrósł o 0,6 proc., po wzroście w II kw. o 0,7 proc.

Rdr PKB w strefie euro wzrósł w III kw. o 2,6 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 2,5 proc., po wzroście w II kw. o 2,4 proc. (PAP Biznes)