Wynik z działalności bankowej wyniósł 51,13 mld zł, tj. wzrósł o 1,8% r/r, zaś wynik z działalności operacyjnej spadł o 0,2% r/r do 15,77 mld zł.

Wynik z odsetek wzrósł o 11% r/r do 35,12 mld zł.

Koszty działania banków zwiększyły się o 1,76% r/r do 27,25 mld zł na koniec października 2017 r., podał także NBP.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 6,09 mld zł, tj. wzrosły o 3,2% r/r.