W stosunku do końca 2016 roku oznacza to wzrost o 7.008,5 mln zł (+0,7 proc.).

Wg MF zmiana PDP w III kwartale była wynikiem:

- spadku zadłużenia podsektora rządowego o 4.832,5 mln zł (-0,5 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 4.852,4 mln zł (-0,5 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 191,5 mln zł (-0,3 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 375,9 mln zł (-0,6 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 3,3 mln zł (-4,5 proc.). (PAP Biznes)