Piętnastu ankietowanych analityków szacowało inflację bazową w listopadzie w tym ujęciu na 0,8-1% przy średniej w wysokości 0,9%.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w listopadzie 2,7% w ujęciu rocznym wobec 2,2% w październiku.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,8% w listopadzie wobec 1,5% w październiku.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2% w listopadzie wobec 1,7% w październiku.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2,5% r/r w listopadzie wobec 2,1% r/r w październiku.

>>> Czytaj też: Europejski fenomen. W krajach bałtyckich płace rosną szybciej niż wydajność [EUROSTAT]