Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,3% m: m do 276,1 mld zł w listopadzieWarszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła w listopadzie o 0,3% m/m do 276,1 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"Na koniec listopada wartość aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosła 276,1 mld zł i była o +0,33% większa niż przed miesiącem. Dynamika byłaby wyższa, gdyby nie słaba koniunktura na krajowej giełdzie, która uszczupliła aktywa wybranych grup funduszy. Indeks WIG spadł o -3,7%. Podobnie było w przypadku wielu innych europejskich indeksów giełdowych i wybranych rynków wschodzących" - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że największy przyrost aktywów ponownie zanotowały fundusze pieniężne (+3,9% m/m). "W tym wypadku dodatni wynik zarządzania ma marginalne znaczenie wobec nieprzerwanego strumienia nowych środków napływających do funduszy z tej grupy w tym roku (według danych Analiz Online w listopadzie było to przeszło +1,3 mld zł netto)" - czytamy dalej.

"Tym razem tempo przyrostu aktywów w funduszach dłużnych ogółem nieco straciło impet w porównaniu do poprzednich miesięcy (+0,5% m/m). Wzrost wartości środków w listopadzie odnotowały fundusze inwestujące globalnie oraz polskie korporacyjne. Z ujemną dynamiką mieliśmy z kolei do czynienia w przypadku funduszy dłużnych uniwersalnych" - czytamy dalej.

Słaba koniunktura na krajowej giełdzie w listopadzie doprowadziła do spadku wartości środków zgromadzonych w funduszach mieszanych (-0,1% m/m) i to pomimo wysokich napływów do tych rozwiązań. Warto odnotować, że to pierwszy przypadek ujemnej dynamiki aktywów w tej grupie w tym roku. Patrząc jednak na poszczególne rozwiązania zauważyć można, że dodatnia dynamika sprzedaży charakteryzowała fundusze mieszane zagraniczne, podano także.

"Ujemny wynik zarządzania przeważył również na ostatecznej wartości aktywów netto ulokowanych w funduszach akcji (-2%). Na koniec listopada było to 32,8 mld zł, o -0,7 mld zł mniej niż miesiąc wcześniej. Ponownie - ujemna dynamika dotyczyła funduszy akcji polskich. Aktywa funduszy akcji zagranicznych przyrosły bowiem o prawie +140 mln zł" - czytamy także.

Według Analiz Online, po dwóch miesiącach spadku aktywów, w listopadzie, o prawie +70 mln zł (+0,5%), wzrosła wartość środków zgromadzonych w funduszach absolutnej stopy zwrotu.

Stało się tak zarówno za sprawą udanych emisji certyfikatów inwestycyjnych w wybranych funduszach zamkniętych oraz dodatniego wyniku zarządzania. Do niewielkich zmian doszło w najmniejszych grupach produktów. W przypadku funduszy nieruchomości wartość aktywów na koniec listopada nieznacznie wzrosła (+0,6%). Z kolei w przypadku funduszy sekurytyzacyjnych oraz funduszy surowców spadła o kolejno -2,5% i -2,1%" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)