Społeczna Komisja Kodyfikacyjna to wspólna inicjatywa Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Statutowym zadaniem organu będzie opracowywanie i przekazywanie podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretnych projektów ustaw lub nowelizacji. W skład komisji wchodzi 15 członków wybranych przez stowarzyszenia prawnicze.

Popiołek, podczas konferencji prasowej poprzedzającej pierwsze posiedzenie SKK, zwrócił uwagę, że przedmiotem propozycji legislacyjnych komisji w najbliższych miesiącach będą kwestie związane z ułatwieniem obywatelom dostępu do sądów i uproszczeniem procedur sądowych. "Procedury sądowe w Polsce kuleją, przede wszystkim z przyczyn legislacji. Rozwiązania prawne nie są wystarczające dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości" - wyjaśnił.

Zapowiedział też, że komisja zajmie się problematyką rosnących opłat sądowych w Polsce. "Środowisko prawnicze szeroko dyskutuje nad wysokością opłat i ich ukształtowaniem w stosunku do poszczególnych czynności sądowych" - dodał.

Komisja ma zająć się też m.in. włączeniem obywateli w wymiar sprawiedliwości poprzez wprowadzenie wyspecjalizowanych ławników i sędziów handlowych. "Prawo jest coraz bardziej skomplikowane. Mamy coraz więcej instytucji. Uważamy, że potrzebna jest specjalizacja sędziów poprzez m.in. powołanie sędziów handlowych" - zaznaczył.

Kolejną kwestią będą problemy postępowań przedsądowych. Jak podkreślił Popiołek, wykorzystanie mediacji w postępowaniach w Polsce jest nadal niewielkie. Podkreślił, że komisja ma przedstawić wkrótce konkretne propozycje usprawniające instytucję mediacji.

"Chcemy, aby powstawały takie projekty, które są najpełniejsze i najbardziej odpowiadające potrzebom wymiaru sprawiedliwości i obywatelom" - wskazał.

Członek SKK, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela, zapytany przez dziennikarzy o propozycje zmian w kodeksie wyborczym zaproponowane przez posłów PiS, podkreślił, że proponowanie zmian w kodeksie wyborczym na rok przed wyborami jest postrzegane jako tworzeniem zmian na potrzeby konkretnych wyborów. "Takie rozwiązania powinny być przygotowane z wyprzedzeniem, tak żeby można się było do tego przygotować w sensie organizacyjnym" - zaznaczył.

Dodał, że propozycja nowelizacji ustawy o KRS, która daje uprawnienie wyboru sędziów KRS politykom jest nieprawidłowa i niezgodna z konstytucją. "KRS stoi na straży bezstronności sądów, co jest najważniejsze dla obywatela. Muszą być instrumenty kontrolujące wpływ polityków na sędziów, a konstytucja takiego uprawnienia politykom nie daje. Istnieje obawa, że bezstronność sędziów może zostać zakłócona" - ocenił.

Natomiast prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz, zwrócił uwagę, ze sąd musi być bezstronny i niezależny. Według niego projekty ustaw o KRS i SN w sposób oczywisty zmierzają do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości".

>>> Czytaj też: Morawiecki: Sądy były i są kulą u nogi procesów gospodarczych