Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 597 mln euro, w analogicznym miesiącu 2016 r. wyniosło +187 mln euro.

"W październiku br. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 76,4 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 9,6 mld zł, tj. o 14,3%. Największy wzrost eksportu zanotowano, podobnie jak w miesiącu poprzednim, w kategoriach: żywność, a także produkty przemysłu chemicznego, głównie leki oraz meble. Wartość importu towarów w październiku 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, wzrosła o 7,8 mld zł, tj. o 11,8% i wyniosła 73,9 mld zł. Kategorią towarów, w której odnotowano największe wzrosty po stronie importu były paliwa i surowce. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 2,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo obrotów towarowych było również dodatnie i wyniosło 0,8 mld zł" - napisał bank centralny w komentarzu.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,8 mld zł i w porównaniu do października 2016 r. wzrosły o 2,9 mld zł, tj. o 17,5%. Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i wzrosła o 1,2 mld zł, tj. o 10,5%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,9 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,8 mld zł), usług transportowych (2,4 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,7 mld zł), podał także NBP. 

>>> Czytaj też: Unijny test Morawieckiego: euro, brexit, bezpieczeństwo UE