Moody's spodziewa się, że wzrost gospodarczy w regionie CEE wyniesie pomiędzy 2,4% a 3,8% w 2018 roku. Silna sytuacja gospodarcza przyczyni się zaś do umiarkowanej poprawy jakości kredytów w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej w przyszłym roku.

"Wraz ze wzrostem zatrudnienia, rosnący popyt wewnętrzny będzie wspierał wzrost kredytów, kredyty dla MŚP są słabo rozwinięte, ale będą się stopniowo rozszerzać" - powiedziała dyrektor zarządzająca Moody's Carola Schuler, cytowana w komunikacie. 

W ocenie Moody's, stosunkowo niski poziom zadłużenia sektora prywatnego pozostawia wiele miejsca na ekspansję kredytową, ale jakość niektórych portfeli kredytowych w szybko rosnących segmentach kredytowych zostanie przetestowana w miarę dojrzewania tych pożyczek.

"W przypadku polskich banków ryzyko niewypłacalności z tytułu ewentualnej konwersji kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich na złotówkę zmniejszyło się po złagodzeniu wniosków ustawodawczych" - czytamy dalej. 

Moody's podkreślił, że jakość portfeli kredytów banków słoweńskich, rumuńskich i węgierskich poprawiła się w ciągu ostatnich trzech lat, po znacznych wysiłkach zmierzających do oczyszczenia bilansu i działań rządowych. Jednak  ale wysoka ekspozycja banków czeskich i słowackich na pojedynczych kredytobiorców oraz sektor kredytów hipotecznych o wysokiej dynamice mogą nadal być źródłem ryzyka.

W ocenie agencji, silny wzrost akcji kredytowej w połączeniu ze stosunkowo wysokimi wypłatami dywidend dla zagranicznych spółek-matek utrzyma co najwyżej poziom kapitału na stabilnym poziomie.  

>>> Czytaj też: Putin do Polaków: Dorośnijcie. Stosunki rosyjsko-polskie są ważniejsze niż wewnętrzna walka polityczna