"Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem przyjmowane będą w terminie od 9 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r." - czytamy w komunikacie.

W dniu ogłoszenia wezwania Polinvest 7 nie posiada akcji Sare, zaś drugi wzywający posiada 25,99% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, czemu odpowiada 595 530 akcji spółki.

Polinvest 7 w wyniku przeprowadzenia wezwania zamierza osiągnąć 74,01% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, odpowiadających łącznie 1 696 021 akcjom spółki. Tomasz Pruszczyński zamierza nadal posiadać wraz z podmiotami zależnymi oraz wobec niego dominującymi 25,99% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, odpowiadających łącznie 595 530 akcjom Sare.

"W związku z tym, podmiot nabywający, wraz z wzywającym po rozliczeniu wezwania zamierzają posiadać 2 291 551 akcji spółki uprawniających do wykonywania 2 291 551 głosów, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów. Wszystkie te akcje mają formę zdematerializowaną" - czytamy dalej.

Podmiot pośredniczący w wezwaniu to Millennium Dom Maklerski.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)