Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji w listopadzie rdr o 9,5 proc., zaś mdm spadku o 1,0 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 6,9 proc., a mdm spadła o 0,5 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w październiku i listopadzie:

listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 9,1 -1,2 12,3 5,1
górnictwo i wydobywanie -14,8 -12,8 -1,5 13,0
przetwórstwo przemysłowe 10,9 -1,3 14,0 4,2
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,2 8,1 2,0 15,8
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 1,3 -1,3 5,0 0,7
PRODUKCJA BUDOWLANA 19,8 5,0 20,3 2,6

>>> Polecamy: Prawie 55 mld zł inwestycji bezpośrednich w Polsce w rok