Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym wzrosły o 2,2 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 1,8 0,1 3,0 0,3
górnictwo i wydobywanie 5,0 0,0 23,9* 4,9
przetwórstwo przemysłowe 1,9 0,1 2,4 0,2
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -0,7 -0,6 -0,1* -0,6*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,1 -0,1 2,5* 0,0*
PRODUKCJA BUDOWLANA 1,3 0,3 1,0 0,3

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)