Udział długu w pozostałych walutach zmienił się następująco:

- EUR – spadek o 0,1 pkt proc. mdm i spadek o 1,5 pkt. proc. względem końca 2016 r. - USD – wzrost o 0,1 pkt proc. mdm i spadek o 0,8 pkt. proc. wobec końca 2016 r., - CHF - brak zmian mdm i spadek o 0,2 pkt. proc. wobec końca 2016 r. - JPY – brak zmian mdm i spadek o 0,2 pkt. proc. względem końca 2016 r. - CNY – brak zmian zarówno mdm, jak i względem końca 2016 r.

(PAP Biznes)