Resort podał, że do 24 grudnia 2017 r. podpisano z beneficjentami 29,413 tys. umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 162,1 mld zł.

Tymczasem, według danych na 26 listopada 2017 r. podpisano z beneficjentami 26,477 tys. umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 148,0 mld zł.

Z informacji MR wynika, że do 24 grudnia 2017 r. złożono 71,601 tys. wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 451,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 279,4 mld zł.

Z ostatnich informacji wynika, że BGK do końca listopada zrealizował płatności na kwotę 37,14 mld zł z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. (PAP Biznes)