"Perspektywa dla wiarygodności kredytowej krajów z Europy Środkowo-Wschodniej jest stabilna i odzwierciedla solidny wzrost gospodarczy w regionie, który jest kompensowany przez wyzwania strukturalne i instytucjonalne" - napisano.

"Prężna konsumpcja prywatna oraz kontynuacja ożywienia w inwestycjach będą nadal motorem wzrostu w regionie EŚW. To pomoże w dalszym zawężeniu różnic dochodowych między EŚW a pozostałymi częściami Unii Europejskiej" - powiedziała, cytowana w informacji prasowej, Daniela Re Fraschini, Associate Vice President w Moody's.

Moody's prognozuje, że dynamika wzrostu gospodarczego w EŚW w 2018 r. przekroczy średnią unijną i dla większości państw regionu spowolni w stosunku do lat poprzednich do 3-4 proc. rocznie. Lekkie wyhamowanie wzrostu wynika z niższego oczekiwanego wzrostu w strefie euro oraz rozpoczęcia stopniowego zacieśniania monetarnego w niektórych państwach EŚW.

Agencja spodziewa się, że polityka fiskalna w przeważającej części EŚW w 2018 r. pozostanie ekspansywna, choć przestrzeń fiskalna dla wielu państw EŚW będzie mniejsza wraz ze spadkiem przychodów budżetowych w związku z wyhamowaniem wzrostu PKB oraz wzrostem kosztów obsługi długu, wynikających z normalizacji polityk monetarnych przez banki centralne w regionie.

Barierą dla wzrostu w EŚW, w ocenie Moody's, pozostają strukturalne ograniczenia, takie jak wyzwania demograficzne, czy niedobory siły roboczej.

Agencja uważa, że mniej przewidywalne otoczenie polityczne będzie stanowić ograniczenie dla profilu kredytowego niektórych państw w regionie. Moody's wprost wskazała w tym kontekście na przykład Polski.

"W tym kontekście, nieprzewidywalność polityczna pozostanie istotnym (czynnikiem - PAP) dla Polski, gdzie reforma sądownictwa może potencjalnie doprowadzić do erozji praworządności i osłabić sentyment gospodarczy oraz FDI (bezpośrednie inwestycje zagraniczne - PAP)" - napisano. (PAP Biznes)