Oczekiwano 55,5 pkt., wobec 55,1 pkt. na koniec grudnia.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze. (PAP Biznes)