Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec stycznia bieżącego roku wyniosły ponad 2 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu z danymi na koniec grudnia 2017 roku - podała spółka. Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych wyniosły 2,21 mld zł, czyli o 4 proc. więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem.

– Po bardzo udanym roku 2017 nowy rok kalendarzowy zaczęliśmy mocnym akcentem. Styczeń był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym zanotowaliśmy wzrost aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI. Wartość aktywów funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI osiągnęła tym samym rekordowy poziom 4,2 mld PLN. Styczeń był także kolejnym bardzo udanym miesiącem pod kątem sprzedaży netto - sięgnęła ona 108 mln PLN, co jest dla nas wyraźnym sygnałem, ze zarówno zmiany w ofercie Towarzystwa, jak i wzmocnienie naszego zespołu nowymi zarządzającymi spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony Klientów. Początek roku był także udany dla funduszy Skarbca TFI pod względem osiągniętych wyników – 14 z naszych funduszy znalazło się w pierwszym kwartylu pod względem stopy zwrotu - mówi Bartosz Józefiak, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Według stanu na dzień 31 stycznia 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym trzema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz trzema subfunduszami w likwidacji), a także 10 funduszami dedykowanymi (w tym jednym funduszem w likwidacji).

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 i zajmuje na rynku krajowym 5. miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem w Polsce i jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce. 

>>> Czytaj też: Roubini ostrzega: Bitcoin to największa bańka w historii ludzkości